SPITALUL ORASENESC S R L VIDELE
 ASOCIAT UNIC :CONSILIUL LOCAL VIDELE                
contract CAS        contract 2019
                           contract 2020
                           pv CAS

economic            2017    buget 2017
                                     buget 2017 rectificat
                                     situatie financiara 2017
                         2018     buget executie 2018
                         2019     buget 2019
                         2021     Certificat de atestare fiscala_3997216

resurse umane           situatie RU 2019

structura                     structura 3746_2009
                                   structura 1036_2012
                                   structura 181_2013
                                   structura 2014_8_10
                                   structura 2018
                                   structura ambulatoriu 2016
                                   structura ambulatoriu 2017
                                   structura ambulatoriu 2018
                                   structura ambulatoriu 2019
                                   structura spital gen
                                   autorizatie 2019
LISTA_FUNCTIILOR_IN_CADRUL_SC_SPITALUL_ORĂȘENESC_SRL 2020
LISTA_FUNCTII_SC_SPITALUL_ORASENESC_VIDELE_31.03.2021


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
REGULAMENT INTERN
CONTRACT COLECTIV DE MUNCA

act aditional regulament intern nr1
act aditional regulament intern nr2
act aditional regulament intern nr3
act aditional regulament intern nr4

decizia nr148